Přímá úhrada II - Úřad práce

28.10.2019

Na třetí schůzi výboru jsme se důkladně zabývali prvním budoucím opatřením, a to zvláštním příjemcem dávky.

O co jde? Jedná se o §40 zákona č. 111/2006 Sb. a §59 zákona č. 117/1995 Sb., které jsou nástrojem k zajištění úhrady nájmu a dalších poplatků koncovým uživatelům. Ve zkratce se jedná o to, že pokud někdo neplatí např. do fondu oprav SVJ (společenství vlastníků jednotek), může úřad práce na základě podnětu využít těchto paragrafů a posílat dávky přímo na účet SVJ. Toto funguje již od roku 2017 a teoreticky by tak SVJ neměla mít žádné dluhy. Ale ono to není tak jednoduché. To nám potvrdila i členka výboru, zastupitelka Ing. Irena Čapková, která nám sdělila, že např. pro SBD Krušnohor je to strašně složité a úřad požaduje mnoho údajů a navíc i jména nájemníků. Ty vám ale majitelé bytů nemusejí díky GDPR dát.  Dostáváte se tak do situace, že na bytě některých majitelů je dluh (exekuční řízení trvá třeba i tři roky), úřad práce po vás chce jména nájemníků, kterým má dávky přesměrovat, ale vy je nevíte, jelikož vám je majitel bytu nechce sdělit.


Proč se úřad práce jednoduše nepodívá do svých záznamů, kde si může ověřit, zda v daném bytě, kde jsou dluhy, pobývá osoba, která je zároveň vedena jako příjemce dávky? 


Už dříve jsme psali jak náměstek MPSV, JUDr. Jiří Vaňásek, vydal instrukci všem úřadům práce, která nabádá k ignorování těchto paragrafů. Ve zkratce se jedná o to, že MPSV mělo výhrady  k této právní úpravě a na základě toho by měl ÚP ČR využití přímé úhrady záloh SVJ důkladně zvážit a využívat ji v ojedinělých případech. 

Hosté z Jirkova, paní Štochlová a pan Andrž, iniciátoři novely zákona uvedeného shora, kteří přijeli na naše pozvání, potvrdili, že v Jirkově ÚP spolupracuje, ale byla potřeba se na určitých postupech domluvit. To samé bychom chtěli i my. Výbor tedy přípraví žádost s právním rozborem a SBD Krušnohor přidá seznam dlužníků z ulice M. G. Dobnera, který zašle jako podnět Úřadu práce v Mostě.  V zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, se totiž píše "Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit." To se ale evidentně neděje a na vině není ÚP. Je to dáno především tím, že úřady práce nemají dostatek lidí a tato práce navíc je dost zatěžuje, na což se pan náměstek snažil pravděpodobně poukázat. Nicméně úřady stále více lidí nemají a stát to evidentně nezajímá. Naštěstí i na to jsme mysleli a našli možnost, jak může magistrát úřadu práce pomoci. O tom, ale budeme jednat zase jindy.