Bezdoplatkové zóny I - OOP

19.08.2019

Možná to nevíte, ale od roku 2018 nám v Mostě na mnoha místech začalo platit opatření obecné povahy (OOP) "Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů". 

Co to znamená?

Znamená to, že v těchto lokalitách nově příchozí občané nedostanou doplatek na bydlení. Tato dávka se ale netýká pouze bydlení, jak by se mohlo zdát. Je to dávka, která dorovnává příjmy osobě, které ostatní dávky nestačí na vyžití. Při zavádění tohoto opatření se samozřejmě vedly dlouhé diskuze, zda nám to soud neshodí ze stolu, zda je toto opatření vůbec správné a zda vůbec bude mít nějaký efekt.

Toto opatření bylo stávajícím vedením sepsáno velmi chytře a tak nehrozí, že by nám jej shodili, protože se důkladně vymezily lokality, které jsou opravdu doložitelné, jako sociálně vyloučené lokality. Posouzení, zda se jednalo o správnou věc, je asi na každém z nás. Samozřejmě toto opatření není fér vůči lidem, kteří se do tíživé situace nedostali svou vinou. Na druhou stranu se všichni shodneme, že problém, který v Mostě máme, prostě musíme řešit. Je také potřeba říct, že pokud se nikam nestěhujete, tak vám odebrání dávky nehrozí. Nejvíce se ale řešilo, zda vůbec bude mít toto opatření nějaký efekt. A na to jsme se po necelých dvou letech zaměřili a došli k několika závěrům.

1. Průměrná dávka hmotné nouze - DOPLATEK NA BYDLENÍ, na kterou nemají nárok nově příchozí do vyloučených lokalit je aktuálně 3.992,- Kč *. V roce 2017 to byly necelé 3.000,- Kč

2. Vyhlášením OOP se omezila migrace (zvýšil se počet odhlášených občanů a snížil počet přihlášených k trvalému pobytu)

3. Vyhlášením OOP se snížil počet dávek Doplatku na bydlení v Mostě z 1500 na aktuálních 544 ** což je o 2/3 méně podaných žádostí, což uvolnilo ruce úředníkům ÚP, a to se ukázalo v červnu 2019, kdy bylo vyřazeno z evidence úřadu práce podle §30 (neplnění podmínek ) rekordních 398 lidí.

*Průměrná hodnota dávky v ubytovnách je 3.500,- Kč.

** Z toho 96 jsou ubytovny, kde OOP vyhlášené není. 

Podrobnější data

Doplatek na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb. od 02/2017 OOP ( opatření obecné povahy) ul. Javorová, Dobnera, "stovky", U Věžových domů, "Sedmistovky" --- od 11/2017 OOP i ostatní sídliště

Rok 2017 leden počet žadatelů    1500          průměrná hodnota dávky 2 985,-- Kč

Rok 2018 leden počet žadatelů     1171           průměrná hodnota dávky 3 085 ,-- Kč

Rok 2019 leden počet žadatelů     682          průměrná hodnota dávky 2 961,-- Kč

Rok 2019 červen počet žadatelů   544          průměrná hodnota dávky 3 992,-- Kč


Příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb. :

Rok 2017 počet žadatelů           3292         průměrná hodnota dávky 4 585,-- Kč

Rok 2018 počet žadatelů          3007        průměrná hodnota dávky 4 678,-- Kč

Rok 2019 počet žadatelů          2711          průměrná hodnota dávky 4 787,-- Kč


Příspěvek na živobytí dle zákona č. 110/2006 Sb. a 111/2006 Sb. od prosince 2017 se dávka vyplácí několika způsoby (stravenky, na účet, složenkou) a všechny se započítají do statistik, takže čísla nejsou úplně přesná

Rok 2017 počet žadatelů          2934                průměrná hodnota dávky 3 994,-- Kč

Rok 2018 počet žadatelů          2100                průměrná hodnota dávky 4 000,-- Kč

Rok 2019 počet žadatelů          1830                průměrná hodnota dávky 4094,-- Kč


Nezaměstnanost :

2017 červen počet osob          6 791 

2018 červen počet osob          5 100 

2019 červen počet osob          3 809 


Přihlášení / odhlášení trvalý pobyt :

2017                      1610 /1759       rozdíl    -149

2018                      1410/1929       rozdíl    -519

2019    PREDIKCE 1339/1489      rozdíl    -150