Mapovaní I - cíle

04.11.2019

Tato schůze měla za cíl ujasnit si cíle a požadavky z mapování jednotlivých lokalit. Jak už jsme psali, shodli jsme se na tom, že nejvhodnější bude, zaměřit se nejprve na jednu lokalitu, abychom při ověřování jednotlivých opatření netříštili síly a byli si na sto procent jistí, že dané opatření funguje, nebo je třeba i zbytečné. První lokalitou, jak už jsme psali, bude ulice M.G.Dobnera.

Během debaty jsme došli k závěru, že je zapotřebí rozdělit toto opatření na dvě činnosti. A to na mapovaní a místní šetření. V rámci mapování, které se bude provádět jednou za půl roku, a to tzv. zimní a letní, bude cílem získat od občanů lokality především informace o počtu dlužníků, počtu vyplácených dávek, pocitu bezpečí, počtu přestupků, trestné činnosti atd. Tyto informace pak budou použity při celkové správě v rámci analýzy stávajícího stavu, o které už jsme se zmiňovali v článku "Výbor II". V rámci mapování se ale zaměříme také na případy, kdy lidé potřebují sociální pomoc, ale neumí, nebo nevědí, jak si o ni požádat. To se týká většinou např. důchodců bez rodiny.

To důležité opatření pro eliminaci sociálně negativních jevů bude ale v rámci místního šetření. V rámci těchto šetření, které by měli probíhat každých čtrnáct dní, by měl být prověřován počet osob v bytech, kde se pobírají dávky, zda jsou dávky využívány ke svému účelu, zda se opravdu jedná o osoby v sociální tísni a další. 

A čím by toto opatření mohlo pomoci? Chceme dokázat, že v případě navýšení počtu šetření nalezneme více případů zneužívání sociálního systému. Pokud se toto opravdu prokáže, budeme jistě vědět, že zásadním problémem je nízká kapacita terénních pracovníků úřadu práce a že by chtělo jejich kapacity posílit. I na tento problém ale máme řešení, a to takové, které nespoléhá na pomoc státu. Ale o tom zase příště.