Spolupráce II - dopis vlastníkům

03.12.2019

S připravovanými opatřeními přichází také otázka, co dál? Pokud se někteří spoluobčané, kterých se dotkne dodržování zákonů, budou chtít odstěhovat, bude za ně logicky majitel bytu hledat náhradu. Pokud sáhne po stejných typech lidí, budeme se stále točit dokola. Nicméně připravujeme i opatření, která se budou týkat přímo majitelů bytů, jako např. kontrola daňových přiznání a další. 

Jako jedno z možných řešení nabídne město pronajímatelům bytů odkup jejich nemovitosti za znalecký posudek. Proto jsme sepsali informativní dopis pro majitele bytů, kteří pronajímají své nemovitosti, abychom je předem informovali o plánovaných opatření, která by na ně mohla mít dopad. 

Znění dopisu si můžete přečíst zde:


Vážený pane/ paní,

Zastupitelstvo města Mostu ve čtvrtek 19. září zřídilo na svém jednání nový výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, dále jen "výbor" s účinností od 1. 10. 2019.

Důvodem zřízení byla prohlubující se nespokojenost obyvatel města s narůstajícím počtem sociálně slabých rodin ve městě. Vysoká koncentrace sociálně slabých rodin na jednom místě, znemožňuje aktivní přístup státní správy k řešení jejich složité situace. Stupňuje se tak i množství negativních jevů, na které obyvatelé města Mostu dlouhodobě doplácí.

Výbor provedl mapování, při kterém zjistil, že příčinou vysoké koncentrace sociálně slabých rodin v Mostě je tzv. obchod s chudobou. Vlastníci nemovitostí / bytů, které dále pronajímají sociálně slabým rodinám, vytváří zisk skrze sociální dávky, tedy solidaritu ostatních obyvatel. Sociální dávky tak neřeší účel, ke kterému byly schváleny, naopak se z nich stává kapesné pro vlastníky.

V současné době dochází ke schvalování opatření, které povedou k razantním kontrolám výplat a účelu využití sociálních dávek, ke kontrolám informací podaných v žádostech, ke kontrolám řádného odvodu daní z pronájmu či ke snaze zvýšit životní úroveň sociálně slabých rodin nalezením pravidelného zaměstnání. Určitě bude docházet k přijímání dalších opatření, která povedou k zamezení tzv. obchodu s chudobou.

Jedním z nich je i zpětný výkup bytových jednotek. Tímto bychom Vám chtěli nabídnout výkup nemovitosti, abyste předešli problémům spojených s aplikací připravovaných opatření.

Další alternativou je spolupráce s místním odborem sociálních věcí nebo s neziskovými organizacemi působícími v Mostě. Cílem sociální práce v oblasti bydlení je stabilizace domácnosti a komplexní práce na udržení bydlení.


S pozdravem

Ing. Bc. Jiří Nedvěd

předseda pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů

email: Jiri.Nedved@mesto-most.cz