Výbor II - lokalita, analýzy, podněty

20.10.2019

Jak už jsme psali, tak schůze Výboru pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů se bude scházet každý týden. Pokusíme se vám zde psát základní informace, které jsme řešili. Nyní byly v programu k projednání tři body. Sepsat podněty do tzv. zásobníku témat, který budeme postupně doplňovat. Dále vybrat vzorovou oblast pro aplikaci opatření a nakonec dát dohromady základní kritéria analýzy stávajícího stavu. Je potřeba říci, že odsouhlasení výboru znamená pouze to, že dané opatření bude předloženo do zastupitelstva.

Vzorová oblast pro aplikaci opatření

Na schůzi jsme navrhli, abychom své síly nejdříve zaměřili na konkrétní lokalitu. Není v silách města, ani ostatních potřebných úřadů, vyřešit problém v celém městě najednou. Podle našeho názoru by to vedlo pouze k roztříštění sil a nedozvěděli bychom se, zda konkrétní opatření opravdu funguje.

Jako první lokalita byla navržena a odsouhlasena lokalita čtyř věžových domů v ulici M. G. Dobnera. Tato lokalita je v centru města, nese všechny prvky negativních jevů a bude tak ideální vzorovou lokalitou pro aplikaci jednotlivých opatření.

Analýza stávajícího stavu

Jsme si vědomi toho, že potřebujeme činy a né čísla a že každý ví, že je to v dané lokalitě špatné. Ale opravdu je potřeba vědět, jak si nyní stojíme, abychom mohli analyzovat, zda naše snahy mají nějaké výsledky a zda v nich má smysl pokračovat. Odsouhlasené kritéria analýzy:

 • aktuální počet příspěvků na bydlení, živobytí a doplatku na bydlení
 • počty přihlášených a odhlášených trvalých pobytů
 • počet nezaměstnaných osob
 • počet vyřazených osob z evidence ÚP
 • pocit bezpečí obyvatel

Zásobník podnětů

Zásobník podnětů slouží ke shromádění návrhů na řešení naší situace. Tyto návrhy budou projednány a v případě odsouhlasení výborem budou představeny zastupitelstvu jako opatření vhodná k aplikaci v praxi. Zásobník bude postupně doplňován. Nyní evidujeme následující podněty: 

 • řešení nelegálního zaměstnávání
 • tvorba neodmítnutelných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
 • řešení problematiky záškoláctví
 • zavedení pozice domovníka romského původu
 • posílení využívání institutu zvláštního příjemce dávky a přímé úhrady
 • protivysedávací vyhláška MARK II
 • vyhláška Garib vs Nizozemsko
 • zavedení mapování 

Práce i podnětů máme dost, ale vždy rádi uslyšíme nové návrhy a nápady, které prodiskutujeme a zjistíme, zda jsou reálná. Přístí týden se budou výboru probírat tato témata:

 1. Nastavení procesu mapování a monitorování pořádku v okolí domu
 2. Zavedení institutu zvláštního příjemce