Přímá úhrada I - Jirkov

01.08.2019
Jiří Nedvěd; Vlasta Štochlová; Milan Andrš; Jaroslav Pilař
Jiří Nedvěd; Vlasta Štochlová; Milan Andrš; Jaroslav Pilař

Cíle jsou blíž, než se zdá. Díky komunikaci na facebooku, o tom co děláme, nás oslovili lidé, kteří jsou dále, než my. A rádi jsme se přesvědčili, že tomu tak opravdu je. Za velmi zajímavou a poučnou schůzku vděčíme paní Vlastě Štochlové a panu Milanovi Andršovi. Už víme, že když budeme důslední, výsledky se dostaví. Stejně jako u nich. 

V roce 2014 se paní Štochlová, předsedkyně SVJ, pustila do boje s bytovou kriminalitou v Jirkově. Zajímavostí je, že její domy dlužníky neměly, ale nemohla se dívat na chátrající domy kolem. Návštěvy v poslanecké sněmovně se staly její běžnou činností. S poslanci panem Babákem a paní  Klasnovou začínali problematiku řešit a s poslancem Karlem Fiedlerem vše nakonec vyústilo ve změnu zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi. Zvláštní příjemce dávky podle §40 odst 2 zákona č. 111/2006 Sb. začal nosit plody. 

Připomeňme si, o co jde. Vlastníci bytů a členských práv se nedobrovolně podílí na povinných platbách za nájem a energie za ty vlastníky a držitele práv, kteří jednoduše platit nechtějí a myslí si, že se jim nemůže nic stát. Většina z nich navíc dostává příspěvky a doplatky na bydlení formou sociálních dávek. Ale § 40 odst. 2 říká, že tam kde se dávkou nedosáhlo účelu, se ustanoví zvláštní příjemce (úředník např.) a ten bude dávky posílat na koncového poskytovatele služeb či do fondu oprav. To pro nás znamená, že SVJ se již nebudou dále prohlubovat dluhy a určití lidé, si z peněz na bydlení nebudou dělat kapesné. Navíc již neplatí to, že je nutný souhlas příjemce dávky. To se právě povedlo aktivistům z Jirkova změnit a konečně se dá myšlenka posílání dávek přímo ke svému účelu, realizovat v praxi. Za to mockrát děkujeme a je vidět, že i snaha směrem na vysokou politiku může nést ovoce. Ale ani nechtějte vědět, co je to stálo za neskutečné úsilí.

Zvláštní příjemce se musí uvést do praxe i v Mostě. Jsme si jistí, že v Mostě je problém s kapacitou pracovníků i se stresovým faktorem úředníků, ale již jsme několikrát uvedli, že bychom tomu šli rádi naproti. Do našich návrhů opatření přibyla například služba (městská policie), která bude důsledně dohlížet na to, aby se žádostí o dávky byl k úředníkům vpuštěn pouze žadatel. Další z možností podpory považujeme poskytnutí dotací či daru na vybavení kanceláří nebo místa k bezkontaktnímu jednání mezi klientem a úředníkem (po roce evidence na ÚP). Vše se budeme snažit dojednat s paní ředitelkou ÚP Most, jestli je to možné a zda by jim toto pomohlo.

Dalším úžasným krokem Jirkovských je doplnění "rozhodčí doložky" do stanov. Nevíme, jestli to již naše SVJ a družstva nepoužívají, ale z táhnoucích se sporů předpokládáme, že ne. Jde o zkrácení soudního řízení při vymáhání dluhů. Průměrná doba řízení je 6 měsíců a pak nastupuje rovnou exekutor. 

A co nás potěšilo nejvíce?  Fakt, že si bydlení v těchto domech problémové rodiny rozmyslely. Bohužel pravděpodobně šly tam, kde je systém benevolentnější, a to k nám.

Nakonec jsme se pobavili o našem návrhu na profesionálního pověřeného správce. Shodli jsme se, že je to dobré řešení, a to především z toho důvodu, že se brzy budou letití družstevníci svých funkcí vzdávat a nebude nikdo, kdo by je nahradil. Navíc by mohl pomoci i tam, kde si dnes úplně neví rady.

Co by tedy pomohlo? 

Úřad práce, i s pomocí města, se musí začít intenzivně zabývat dluhy na nájemném hrazených ze sociálních dávek za pomocí §40 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb.  

Do stanov se musí zavést rozhodčí doložka pro zkrácení soudního procesu na vymáhání dluhů. S tím musí SVJ někdo pomoci, a to ideálně profesionální pověřený správce, o kterém jsme již psali.