Memorandum o spolupráci I

22.07.2020
podpis spolupráce s majiteli bytů
podpis spolupráce s majiteli bytů

Spolupráce je superslovo, pokud se naplní význam, čerpají z toho všichni . 
Nabídli jsme ji vlastníkům bytových jednotek ve vyloučené lokalitě ul.M.G.Dobnera .

Proč?

Jsou dvě cesty jak vrátit vyloučeným lokalitám zdraví. 
Represe nebo spolupráce . Jedno vylučuje druhé.

Spolupráce má pro nás širší význam a tak u ní začneme . Každý vlastník bytových jednotek má možnost zhodnotit stav svého majetku spolu s městem. Stačí mu k tomu se začít o svůj majetek starat a město mu s tím může hodně pomoci. Vydělají všichni. Jeho starost začíná u svých nájemníků a končí malou investicí do své nemovitosti. Nájemník který se nehodlá podřídit společným dohodám o soužití na stejném patře, ve stejném vchodu, ve stejném domě tam nemá co dělat. A to se vlastník musí postarat. Informace dostane od MP, která bude místa se zvýšenými negativně sociálními jevy pravidelně mapovat. 
Aby se vlastník v případě vypovězení nájemní smlouvy nedostal do příliš velké ztráty, tak si město díky memorandu byt pronajme a to po dobu hledání  vhodného nájemníka. Obě stany se tak musí snažit sehnat vhodného nájemníka. 

Represe je cesta, kterou se vydávat nechceme, ale v některých případech musíme. Na všechny majitele, kteří nebudou chtít spolupracovat a dále u nich bude docházet k problémům s nájemníky se důrazně zaměříme. V daných bytech budou prováděny pravidelné kontroly finančním úřadem, úřadem práce, krajskou hygienickou stanicí a samozřejmě policií. 

Jsme připraveni také podat na žalobu na úhradu ušlého zisku za všechny majitele bytu, kterým se v důsledku chování problémových nájemníku snížila cena nemovitosti a tím i výše nájemného. 

Jsme připraveni podpořit SVJ v žalobě na majitele bytů, kvůli úhradě ničení spoelčného majetku, podpořenou svědectvím předsedů domovních výborů a sousedů.

Jsme připraveni zveřejnit, kdo je obyčejným obchodníkem s chudobou a škodí desítkám slušných obyvatel.