Bytová kriminalita II - předsedkyně

21.07.2019

Požádali jsme předsedkyni domovního výboru bloku 525 v Javorové ulici, paní Mockovou, zda bychom se s ní nemohli pobavit o jejích zkušenostech. Souhlasila a bylo to opravdu výživné. Pochopili jsme, že ona se taky nechce přizpůsobit a díky tomu je blok 525 stále ještě nad vodou.

Předně blok 525 v ul. Javorová je SVJ (společenství vlastníků jednotek), kde statutárním orgánem je SBD Krušnohor a Paní Mocková je předsedkyní domovního výboru (poradní orgán). Ten dům je pro mnohé strašidelným příkladem přeměny "z normálního domu - na dům hrůzy". Pohled do historie domu je zajímavý, ale pro naší práci je důležitá současnost.

Kdo se stará, kdo by měl, aneb jak to všechno je ?

SBD Krušnohor, předsedkyně poradního orgánu a její výbor a vedení města, snaha je všude. Paní předsedkyně nás nenechává na pochybách, že by se u ní něco zaseklo. Má znalosti, odhodlání (což nám během prohlídky předvedla) a věnuje tomu mnoho svého času. Domovní výbor si schválil kromě jiného i vlastního uklízeče odpadků kolem domu. SBD Krušnohor má na starosti správu, tam problémy nejsou, navíc teď aktuálně vyměnili právníka, a jak nám řekla paní předsedkyně, je to mnohem lepší. Vedení města na tento dům už v roce 2018 vyhlásilo Opatření obecné povahy, známé jako bezdoplatková zóna. Jen pro zajímavost, rok 2017 bylo 50 žádostí na doplatek na bydlení z tohoto domu a v roce 2018 bylo žádostí už jen 25. Aktuálně čekáme z Úřadu práce v Mostě na nejnovější data. I služebna městské policie a preventisti kriminality pomáhají. Na jeden dům by se zdálo až moc, ale ani to nestačí. Je nutné, aby se maximálně zapojily úřady.

Dluhy, štěnice, hluk, nepořádek, ohrožování

Dluhy - Byty si kupují investoři a "investoři". Paní X si koupí byt na úvěr za 200tis korun. Ubytuje rodinu (kde žije dalších 10 členů) na sociálních dávkách a přestane platit poplatky související s užíváním a správou bytu. Paní X nekomunikuje a nepřebírá poštu. Dávky se rodině ale vyplácejí dál a ti si z dluhu nic nedělají. Už 3 roky! Momentálně výše dluhů překračuje 300tis. korun. Dluh roste, platící z rodiny z 525 doplácejí na neplatiče, jinak by dům brzo skončil. Platí náklady na právníky, soudy, obsílky. Dlužníci vesele "bydlí", ikdyž bez nábytku a dveří, včetně vchodových, jak jsme se sami přesvědčili. To se snad ani nedá nazývat bydlením. Navíc SVJ vydalo za posledních 9 let částku 7mil Kč! za opakovanou likvidaci štěnic. 

Co pomůže?

  • Propojení databáze bytu k němuž se vztahuje dluh (družstva, SVJ) s databází bytu k němuž je pobírán příspěvek (dávky) Úřad práce, sociální odbor města. Musíme ověřit a najít způsob, jak na to kvůli GDPR.
  • Okamžité přesměrování dávky k účelu buď pomocí §42 (3) zákona č. 111/2006 Sb. nebo správním rozhodnutím o zvláštním příjemci dávky podle § 40 (2) zákona č. 111/2006 Sb.
  • Navýšení kapacit úředníků ÚP pro kontrolní činnost, jak pro místní kontroly tak pro administrativní úkoly.
  • Dle § 33 (3) zákona č. 111/2006 Sb. nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat; za tímto účelem je osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. 
  • Profesionální "pověřený správce" na plný úvazek hrazený částečně z rozpočtu města a částečně z předpisu nájemného s podporou právníků města. Vzniknout by mohl při společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.