Výkup bytů - Obrnice

16.07.2019
Jiří Nedvěd,  Jaroslav Pilař,  Stanislav Zaspal
Jiří Nedvěd, Jaroslav Pilař, Stanislav Zaspal

Navštívili jsme starostu Obrnic Stanislava Zaspala, abychom načerpali zkušenosti. Proč zrovna Obrnice? Obec má 2200 obyvatel, z toho je přibližně 1500 romů a samozřejmě mají i velké zkušenosti s "těmi, které nesmíme pojmenovat". 

Jaké jsou jejich zkušenosti se zlepšením situace, ke které u nich v minulosti došlo? Starosta se nám svěřil, že nejdůležitější pro ně byl výkup bytů a následné přísné dodržování nájemních smluv se spoustou pravidel. Výkup bytů byl rozdělen mezi perspektivní(většinový podíl) a neperspektivní.

Do roku 2015 se povedlo koupit 50bytů a tři paneláky, což umožnilo nastavit přísný režim a přijatelnou podobu integrace sociálně slabých, jejichž podíl v průběhu let rostl.. Snaha o kompletní převzetí správy bytového fondu a tím i kontrolu nad migrací a příchozími nájemníky se zastavila na neochotě dalších vlastníků bytových domů, kteří upřednostňovali zisky z prodeje bytů navrátilcům z ciziny a hlavně zisky z nájmů. Tyto domy jsou dnes pro výkup neperspektivní, neboť dluhy na domech jsou pro obec neřešitelné a pravděpodobně je čeká postupné odpojení od zdrojů, vystěhování a chátrání.

Za velký problém starosta považuje nezletilé i zletilé děti. Ve třídách se skoro neučí. Venku si dělají co chtějí. 

Co by pomohlo?

1. Zvýšit počet pracovníků na terénní kontroly a to jak z odboru sociální péče pro děti tak hlavně z Úřadu práce

2. Jednoznačně propojení databáze dlužník(družstvo, svj) s příjemcem sociálních dávek, kde při shodě je třeba přistoupit ke zvláštnímu příjemci dávek, čímž bude zajištěno pravidelné plnění závazků za energie a do Fodnu oprav hrazených ze státního rozpočtu. Toto opatření povede k nižším ziskům z pronájmu nemovitostí a hlavně k spoluodpovědnosti majitelů domů a bytů k veřejnému prostoru.

3. Výkup bytů jako jedno z opatření je přínosem. Je možné, že se majitelé bytů po uplatnění zákonných nástrojů na snížení příjmů z nájmu budou bytů zbavovat, pak musí nastoupit obce a tyto byty zpětně vykupovat.

4. Prověřit zda se žadatel snažil dle zákona žádat o pomoc v místě předchozího trvalého pobytu.

5. Obec Obrnice spadá pod sociální odbor města Most , tudíž nemá nástroje jak kontrolovat dodržování pravidel pro příjemce sociálních dávek. U nás tu možnost máme a je potřeba zjistit zda máme dostatek terénních pracovníků.

6. Snaha zvýšení zaměstnanosti naráží na finanční mantinely rozpočtu obce, ale při dotacích na VPP místa obec zaměstnávala až 50 občanů. Z toho je možné vyčíst, že snaha o zaměstnanost není slepá ulice.