Spolupráce III, výkup bytů II

12.01.2020

Pilně pracujeme na nových opatřeních, ale nyní se musíme zaměřit na jinou věc.

Na základě odeslaných dopisů všem pronajímatelům bytů v určené lokalitě, se nám začaly vracet reakce. Zájem o spolupráci nebo odprodej bytů nás překvapil, nicméně jsme připraveni jednat s každým a samozřejmě nás to velmi těší. 

Vlastnit byty ale není pro město žádnou výhrou, jak by se mohlo zdát. Podle našeho názoru je utopická představa, že se nám povede navrátit bytový fond do stavu před privatizací, jelikož by to stálo neskutečně mnoho peněz. Navíc většina majitelů bytů ani nemá důvod byty prodávat a otázkou také je, proč by vlastně mělo město byty vlastnit? Město především potřebuje mít možnost spolurozhodovat o tom, kdo v bytě bude bydlet a k tomu není nezbytně nutné byt vlastnit.

Čeští investoři by podle reakcí raději spíše spolupracovali, jelikož i pro ně je vidina zkvalitnění této lokality a slušného nájemníka výhodná. Z reakcí je také zřejmé, že i samotní investoři často řeší problémy do kterých se dostali vinou prostředníků.

Nyní tedy musíme připravit dva plány:

1. Odkup bytů - Především u zahraničních majitelů bytů, kdy je spolupráce dost náročná. Aktuálně se jedná o prodeji celkem 59 bytů ve vlastnictví skupiny investorů z Izraele. Z toho 13 je jich v lokalitě M.B.Dobnera.

2. Spolupráce s majiteli - Tady se nabízí dalších 30 bytů z toho 5 v ul. M.G. Dobnera. Je potřeba rozdělit vlastníky na ty, kteří se chtějí o byty starat sami a od nás očekávají spolupráci ve formě poradenství, nalezení vhodného nájemníka apod. a na ty, kteří jsou ochotni správu přenechat na městu za předem stanovených podmínek.