Bytová kriminalita III - PČR

22.07.2019
Jiří Nedvěd, Jaroslav Pilař, Jindřich Bergman
Jiří Nedvěd, Jaroslav Pilař, Jindřich Bergman

Zajímala nás práce a pohled na bytovou kriminalitu Policie ČR a tak jsme se ptali Zástupce vedoucího územního odboru Most plk. Ing. Jindřicha Bergmana. Na začátek zdůrazňujeme, že takový přehled a encyklopedii informací jsme fakt nečekali.

Nejvíce nás zaujalo mapování a jeho výsledky - nástroj vedení města navržený primátorem a odsouhlasený napříč politickým spektrem, který okamžité i dlohodobě nesl výsledky. O co jde? Jde o propojení odboru sociální péče města, policie ČR, městské policie, pověřeného spravce bytového fondu, finančního úřadu (rádi bychom doporučili ještě pracovníka úřadu práce) na jehož základě se společně provádí kontrola vytipovaných míst. Výsledkem je odhalení hledaných osob, nepřihlášených osob, zjištění skutečného počtu nájemníků bytových jednotek a včasné podchycení problémů. Opět se tu ale naráží na nedostatek kapacit, aby takové kontroly mohly být častější.

Cílem policie je zvýšení pocitu bezpečí. Jde o to, že klidně se vám může zastavit kriminalita ve statistikách, ale pokud máte nízký pocit bezpečí je pořád na čem pracovat. Spousta lidí je toho názoru, že pokud chodíte řádně do práce, děláte menší bordel, jednoduše na to nemáte sílu. A i proto nám Ing. Bergman přinesl ukázat jeden návrh zákona z roku 1926 z první republiky, který se týkal pracovních kolonií.

"Denní zkušeností jest prokázáno, že bezpečnost života i majetku jest v době poválečné stále více a více ohrožována nejen na venkově, nýbrž i ve městech. Práce se štítící živly jsou překážkou zdravého vývoje denního života v našem státě a chceme-li se vyvarovati stálému klesání pocitu jistoty a pořádku, jest naprosto nutno, aby proti zahálčivým a zločinným elementům bylo postupováno se vší přesností dosavad platných zákonů a mimo to, aby tyto zákony byly doplněny a staly se ochranným prostředkem proti rostoucí zločinnosti. Nejdůležitějším zabezpečovacím opatřením má býti zadržení živlů, nebezpečných právnímu řádu, v nucených pracovních koloniích." 

Jediné co bychom k tomu rádi dodali je, že "nucené" v našem opatření (o kterém jsme již psali) znamená slušně placená práce, místo pobírání dávek.

Jedním z problémů policie u nás je nedostatek pracovní síly. Podstav jak na Policii ČR, tak na Městské policii Most je pro pocit bezpečí stěžejní. Trochu si vypomáháme asistenty prevence kriminality, ale o tom jindy s ředitelem městské policie.

Co by pomohlo? 

Častější mapování obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách. Neustále tyto lidi udržovat v napětí, že přijde další kontrola a ujišťovat je, že v Mostě se na pravidla dohlíží.

Podpora náboru policistů. Každý, kdo se rozhodne stát policistou, si má být jistý společenskou podporou a ta může být klidně vyjádřena přednostním právem k užívání městského bytu, nebo přednostním právem umístění dětí ve vybrané školce. Je toho hodně, co město může dát jako benefit, pro přilákání více lidí k policii. 

Zastání se dostalo i nepopulární ombudsmance paní Šabatové a tak jsme se rozhodli, že se jí zeptáme, jestli by se s námi nesešla a znovu si nepohovořila o protivysedávací vyhlášce, která dávala našim policistům účinné zbraně proti vysedávajícím hloučkům před domy a na schodištích.


Policie je důležitým článkem celého řetězce a teď jsme si jistí, že s nimi můžeme počítat. Také bychom rádi poukázali na to, že místní policie opravdu dělá záslužnou práci a to jak státní, tak městská a někdy bychom se všichni měli zamyslet předtím, než spustíme tu klasickou kritiku. Vždy je to o jednotlivých případech a je nespravedlivé házet celou policii do jednoho pytle.