Spolupráce s úřady I- Úrad práce

08.08.2019

Často se nás ptáte, jak některé opatření chceme dělat? A my časem při samostudiu zjistíme, že je to dávno vymyšlené, vyložené, odůvodněné a jen to asi nikdo nepraktikuje, nebo se o tom alespoň neví.

Jeden z našich návrhů obsahuje "pomoc úředníkům práce". Navrhovali jsme, že se na úřadě práce zeptáme jak bychom mohli pomoci, ale zároveň jsme věděli, že nejvíce je potřeba sociálním pracovníkům úřadu práce ulehčit život. Teď už víme i jak. Veřejný ochránce práv - ombudsman ve svém stanovisku č.17 v části Case managment a spolupráce sociálních pracovníků sděluje. Jestliže sociální pracovník úřadu práce vyhodnotí své možnosti tak, že není schopen poskytovat komplexní sociální práci (myšleno tím i např. místní či terénní šetření), mělo by jeho povinností být předat klienta jinému sociálnímu pracovníkovi, a to i NAPŘÍČ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY ČI POSKYTOVALI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Komplexní podporu mu mohou v tomto případě zajistit sociální pracovníci pověřeného obecního úřadu, nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Co by pomohlo?

Vytvoření nových pracovním míst na Magistrátu města Mostu za účelem výpomoci s  klienty úřadu práce a tím tak uvolnit kapacity pro terénní a kontrolní činnost.