Práce na černo III - inspektorát

05.09.2019

Vypravili jsme se na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a setkali se s vedoucím inspektorem panem Mgr. Alešem Kalvodou a vedoucí oddělení pro NLZ pro Ústecký kraj, paní Ing. Pavlínou Černíkovou.

Debata byla opravdu zajímavá a odnesli jsme si další díl z mozaiky, kterou skládáme, a ze které nám vychází, že opravdu stačí málo a výsledek se dostaví. To málo je: komunikace mezi úřady, sdílení dat, dostatečná kapacita kontrolních orgánů a odvaha. 

Oblastní inspektorát práce disponuje 15ti inspektory pro Ústecký kraj. Zajímavostí je, že 85% jsou ženy, což nás překvapilo. Dvě inspektorky jsou přímo z Mostu a patří k těm velmi aktivním. Inspektoři se zabývají nelegální závislou prací, pod kterou nespadá práce na živnost. Kontrola živnostníků patří pod živnostenský úřad. Inspektoři se zaměřují jak na cizince tak na tuzemské pracovníky. Mají přesný plán kontrol (asi 8000 na ČR a také se věnují vnějším podnětům, které prověřují. K těm přichází skrz informace od úřadu práce nebo vlastním monitoringem či podnětem obyvatel, na něž vždy reagují okamžitě. Ale jak jsme psali v předchozích článcích, jedna věc je zjišťování a druhá, podstatně složitější, je věc dokazování. Tady samozřejmě naráží na problémy, se kterými jsme se seznámili už dříve a to především na dodatečné uzavírání smluv se zaměstanci.

Co by pomohlo?

Ve spolupráci s inspektorátem práce a úřadem práce navrhneme model, který užívají v zahraniční. V tomto modelu musí dodavatelé města u městských zakázek, před zahájením prací, umožnit evidenci veškerých dohod o pracovní činnosti, nebo dohod o provedení práce. V případě zaměstnání v průběhu zakázky, musí osobu nahlásit den předem. 

A co víc, umíme si představit, že toto navrhneme například bytovým družstvům, nebo větším místním společnostem, jako je např. Unipetrol, které se jistě také rádi zapojí do zlepšení prostředí na Mostecku. Příkladem může být třeba evidence nárazových zaměstanců firem, zabývajících se úklidem objektů, nebo stavebními pracemi (včetně subdodavatelských firem). Dodavatelé těchto služeb budou muset (v rámci podmínek veřejné zakázky) tyto dohody zasílat na inspektorát práce, který bude dělat účinější namátkové kontroly. Tím, že dohody budou na inspektorátu práce, bude velmi jednoduché černou práci odhalit a pokutovat.