Výbor III - souhrn

14.11.2019

Přeskočili jsme článek o páté schůzi, jelikož se jednalo o dořešení některých témat z minulých schůzí.

Momentálně máme projednáno následujících sedm opatření:

  • Určení lokality - ulice M.G. Dobnera bude prvním místem, kde se pokusíme o změnu stavu.
  • Zvláštní příjemce dávky - vše je v pohybu, ve spolupráci s SBD Krušnohor se připravuje dopis s podněty pro úřad práce.
  • Mapování - je nastavena četnost mapování, kde se bude policie, ve spolupráci s SBD, ptát obyvatel na otázky pro data do analýzy. Také byla dohodnuta vyšší četnost místních šetření s ÚP, a to každých čtrnáct dní.
  • Analýza stavu - postupně žádáme o data a zpracováváme přehledné statistiky, které nám budou do budoucna ukazovat zlepšení stavu.

  • Zpoplatnění odpadů dlužníků - tento podnět vzešel již z debaty na zastupitelstvu a po opravdu důkladném prověření jsme bohužel nuceni konstatovat, že nám zákon neumožňuje toto opatření zavést. Ale do podnětů se nám dostal nový bod, který by toto opatření možná mohl nahradit.

  • Policie před vstupem na ÚP - toto opatření již nějakou dobu běží a tak jsme se ptali, zda je potřeba posílit činnost policie. Stávající stav je zatím dostačující.

  • Rozhodčí doložka - toto opatření je stále rozpracované, jelikož naráží na určitá právní úskalí, která ještě musíme prověřit.

Na již šesté schůzi se výbor dohodl, že osloví ke spolupráci Finanční úřad v Mostě, se kterým bude jednat o kontrole dani z příjmu u vlastníků bytů v ul. Dobnera, kteří nemají v místě trvalý pobyt a pronajímají ho. Je podezření, že tito majitelé neodvádí daň z příjmu za pronájem jejich nemovitosti.

Dále byly tématem dluhy obyvatel v ul. M.G.Dobnera vůči městu. Tyto dluhy momentálně činí dohromady přes jeden milion korun a výbor tuto informaci bude řešit v rámci některých opatření.

Důležitým návrhem, který byl rozpracován, je neodmítnutelná práce. Vede se věcná a konstruktivní diskuze o cílech, možnostech, zkušenostech, financování a uplatnění. Toto opatření je už poměrně náročné, jelikož se bavíme o potřebě vytvořit 30 pracovních míst (pouze pro lidi z ulice M. G. Dobnera), což nese spoustu, jak finanční tak i administrační, zátěže. Na příští schůzi budeme návrh tohoto opatření dále projednávat.

Závěrem jsme se dohodli, že předseda výboru zašle dopis vlastníkům bytů s upozorněním, že by se mohli podílet na obchodování s chudobou a dále že město připravuje opatření to zastavit. Zároveň budou upozorněni, že existuje možnost byty městu odprodat a že se nebráníme užší spolupráci.