Trocha bilancování na konci roku

20.12.2019

Na konci července letošního roku jsme s Jardou Pilařem založili stránky neprizpusobeni.cz, protože jsme se shodli na tom, že i když vypadají všechny snahy na zlepšení situace v Mostě marně, tak je potřeba to alespoň zkusit. Po desítkách schůzek s každým, kdo o tom něco ví, po desítkách hodin studování zákonů, prováděcích předpisů, vyhlášek, metodických pokynů, instrukcí a správního řádu, jsme začali skládat mozaiku problému a jeho řešení. 

Výbor

Společně s kolegy z hnutí ProMOST  jsme napříč mosteckým politickým spektrem našli podporu pro vznik Výboru pro eliminaci a mapování sociálně negativních jevů. Vše co jsme do té doby nasbírali, důkladně s ostatními členy výboru diskutujeme, konzultujeme a hledáme nejlepší cestu. O schválených opatření se snažíme pravidelně informovat a nyní už můžeme informovat i o prvním výsledku. Ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě a SDB Krušnohor se nám po pouhých dvou měsících povedlo přesměrovat u sedmi lidí část sociálních dávek přímo na účet SVJ, jelikož tito lidé SVJ pravidelně nehradili nájemné. Nyní už peníze chodí přímou úhradou z úřadu práce. Dali jsme tím jasně najevo vlastníkům bytových jednotek, kteří si z povinných odvodů dělají kapesné, že tenhle byznys se brzo přestane vyplácet. I když se jedná o velký úspěch v rámci tohoto opatření, zdá se nám to pořád málo a určitě budeme chtít prosadit více přímých úhrad, tak aby SVJ již netrápily další dluhy.

Hned z kraje nového roku pro vás budeme mít nové informace ohledně tzv. neodmítnutelných míst, kde jsme na poslední schůzi také velmi pokročili. Také připravujeme velkou novinku a to tzv. multiopatření, které je mířené na vlastníky bytů, kteří nemají trvalé bydliště v Mostě. 

Všem v ČR ukážeme, že si z našeho města nebudou dělat "dojnou krávu" na úkor našich obyvatel.