Výbor I - založení výboru

02.10.2019

Napříč politickým spektrem byl vyslyšen návrh politických stran ProMost, ODS, SMM a KSČM na zřízení Výboru pro mapování a eliminaci sociálních negativních jevů. Zřízení výboru bylo schváleno zastupitelstvem Statutárního města Mostu dne 19.9.2019. 

Pro nás je to velká věc a pokusíme se vám vysvětlit, co to vlastně pro město znamená a také se vám pokusíme zodpovědět nejčastější otázky. 

Proč výbor?

Výbor se zodpovídá přímo zastupitelstvu a mimo jiné jsou v něm nominováni zastupitelé ze všech politických stran. Z hlediska schvalování jednotlivých opatření by tak mělo být vše mnohem lépe vykomunikováno dopředu.

Co výbor bude dělat?

Jak už je uvedeno v názvu, výbor se bude zabývat mapováním a eliminací sociálně negativních jevů. Na prvním jednání výboru byl představen postup, jakým bude výbor fungovat. 

Statistické údaje

V prvé řadě bude výbor sbírat různá data a mapovat situaci v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách, jako je počet nezaměstnaných osob, počet dlužníků, pocit bezpečí obyvatel, míra kriminality, počet přestupků a další. Toto všechno bude sloužit jako odrazový můstek, abychom mohli po aplikaci našich opatření zjistit, jak velký dopad měla tato opatření na jednotlivé statistiky.

Navrhování opatření

Další činností výboru bude přijímání podnětů od občanů a zastupitelů k řešení sociálně negativních jevů. Pokud např. bude mít někdo návrh, že by bylo dobré zřídit pracovní místa pro lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tak výbor se takovým podnětem bude zabývat z administrativního, legislativního a případně morálního hlediska a navrhne na jeho základě opatření, které doporučí zastupitelstvu.

Aplikace opatření

Výbor poté bude dohlížet na uvedení opatření do praxe a bude analyzovat jeho dopady, ať už pozitivní, nebo negativní.

Jednání budou neveřejná?

Ano, jednání budou opravdu neveřejná, ale předseda výboru bude vždy informovat o krocích výboru na zastupitelstvu. Takto je to opravdu správné. Na výboru se bude projednávat spousta polovičatých návrhů, které ve finále vůbec nemusí být realizované a zbytečně by tak ve společnosti mohly způsobit rozruch a dezinformace. O finálních výsledcích našich jednání však budou zastupitelé a občané informováni.